Habarlar

 • 133-nji kanton ýarmarkasy

  133-nji kanton ýarmarkasy

  Üç ýyl dymyşlykdan soň, 15-nji aprelden 5-nji maý aralygynda Guanç Guangzhououda 133-nji Kanton ýarmarkasy geçiriler.Awtoulag düşegi üçin 1-nji pahasa we gapy düşegi üçin 3-nji tapgyra gatnaşarys.Awtoulag polunyň düşegi üçin 4 stendimiz bolar we A19-20 / B11-12-de görersiňiz.Diňe klassiki ca däl ...
  Koprak oka
 • DOMOTEX Aziýa / ÇINAFLOOR

  DOMOTEX Aziýa, Şanhaýda epidemiýa sebäpli 2022-nji ýylyň 31-nji awgustyndan 2022-nji ýylyň 2-nji sentýabryna çenli Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezinde geçiriler.Epidemiýa sebäpli Şanhaýda DOMOTEX-i üç aý togtatandan soň, indi Şençzhenen halkara konwensiýasyna göçmek kararyna geldi ...
  Koprak oka
 • 130-njy kanton ýarmarkasy üstünlikli netijä geldi

  Koprak oka
 • 130-njy kanton ýarmarkasy

  130-njy kanton ýarmarkasy

  Kanton ýarmarkasy, üç gezek yzygiderli üç gezek bulutda, oflayn ýagdaýda täzeden başlandan soň, ilkinji gezek içerki we halkara goşa aýlawy öňe sürmek, ilkinji gezek geçirilen ilkinji onlaýn we awtonom integrasiýa. milli Pearl Rive ...
  Koprak oka
 • Zhejiang Sanmen senagaty arkaly

  Zhejiang Sanmen senagaty arkaly

  JEJIANG SANMEN VIAIR INDUSTRY CO., LTD1988-nji ýylyň awgust aýynda esaslandyryldy. Awtoulag matalaryny öndürmekde ýöriteleşýäris we häzirki wagtda Hytaýda öňdebaryjy awtoulag düşekleri we gapy düşek öndürijileriniň birine öwrülýäris.Önümlerimiz dünýäniň hemme ýerine eksport edilýär we esasy bazary ABŞ, E ...
  Koprak oka
 • Taslama topary

  Taslama topary

  10 ýyldan gowrak wagt bäri gapy ýassygynyň dizaýnynda tejribeli dizaýn topary.Dürli stilde gowy, dizaýn, material, köp funksiýaly we döredijilik dizaýny, önümçilik prosesleri, hil bilen amaly taýdan utgaşyp, dürli stil döretmek, şeýle hem özleşdirilen dizaýnlar ...
  Koprak oka
 • Domotex Aziýa sergisi 2020 Şanhaýda

  Domotex Aziýa sergisi 2020 Şanhaýda

  Koprak oka