DOMOTEX Aziýa / ÇINAFLOOR

DOMOTEX Aziýa, Şanhaýda epidemiýa sebäpli 2022-nji ýylyň 31-nji awgustyndan 2022-nji ýylyň 2-nji sentýabryna çenli Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezinde geçiriler.

Epidemiýa sebäpli Şanhaýda DOMOTEX-ny üç aý togtatandan soň, indi Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezine göçmek kararyna geldi.Epidemiýadan soň her kärhana kynçylyklar sebäpli öňe gidişlik eder we indiki sergide has batyr bolar diýip umyt edýäris.Bazar reformasynda, ähli pudagymyz hilini we netijeliligini hasam ýokarlandyryp biler ýaly, her kimiň umumy tagallasy bilen.

Sergi belgimiz 11G40, biz siziň barlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Iş wagty: 24-06-22