Haryt kategoriýalary

BIZ hakda

  • JEJIANG SANMEN WIAIR

    1988-nji ýylyň awgust aýynda esaslandyryldy. Awtoulag matalaryny öndürmekde ýöriteleşýäris we häzirki wagtda Hytaýda öňdebaryjy öndürijileriň birine öwrülýäris.Önümlerimiz dünýäniň hemme ýerine eksport edilýär we esasy bazary ABŞ, Europeewropa, Kanada.Wal-mart, COSTCO, HOMEDEPOT, ROSS, TARGET, AUTOZONE, DG, ALDI, LIDL, METRO, TESCO, Carrefour, Auchan, Michelin, Goodyear, Armor All, Dickies ýaly belli markalary, supermarketleri we satyjylary üpjün edýäris. we ş.m.Viair, ISO 9001 halkara hil ulgamy sertifikatyndan geçdi, Viair halkynyň zähmeti bilen satuw dolanyşygymyz 32 million ABŞ dollaryna ýetdi.

Aýratyn önümler

DIZayn topary

10 ýyllap gapy düşekleriniň dizaýnynda tejribeli hünärmen dizaýn topary. Dizaýn, material, köp funksiýaly we döredijilik dizaýny, önümçilik prosesi, hil bilen amaly taýdan utgaşyp, dürli stil döretmek üçin dürli stilde gowy dizaýnlary bar.