1120S Haly awtoulaglary / Awtoulaglar üçin haly pollary

Gysga düşündiriş:

Haryt kody:1120S
Material:Haly
MOQ:300 toplum
Ölçeg:Öňki matalar: 62 x 41,5 sm;Yzky matalar: 41,5 x 28 sm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt kody: 1120S
Material: Haly
MOQ: 300 toplum
Ölçeg: Öňki matalar: 62 x 41,5 sm;Yzky matalar: 41,5 x 28 sm
Önümiň ady: Haly awtoulag pişikleri / Awtoulaglar üçin haly pollary / awtoulag pollary / ähli howa pollary
Reňk: Gara, çal, Tan
OEM: Elýeterli

Öňki düşekdäki ýagyş damjasyndan ýasalan ideýa dizaýny, awtoulag polunyň matasyny moda we iki bölümli ulag üçin amatly edýär.Öňki ululygy 24,4-den 16,3 dýuým, arka ululygy bolsa 16,3-den 11 dýuým, ululygy adatydan birneme kiçi.
4-nji toplumIçki görnüşiňize doly laýyk, poluňyzyň konturyna laýyk çeýe.
Haly rahat we ýumşak we hapany arassalamak we ýagyş güni suwy siňdirmek aňsat.Bu beýikligiň beýikligi we güýçli kiçijik ujy bilen arkasy, sürüp barýarka awtoulagyňyzda hereket etmez ýaly, süýşmäge garşy bolup biler, bu howpsuzlykdyr.


  • Öňki:
  • Indiki: